Hướng dẫn kiểm tra nguồn gốc file

Chứng thư số SHA-256 SmartSign

Kiểm tra chứng thư

Tài liệu cho khách hàng doanh nghiệp / tổ chức

Văn bản pháp quy về Chứng thực chữ ký số

Tài liệu dành cho đại lý

Tài liệu dành cho khách hàng

 • SmartSignSignOffine - Mã SHA256 của file: ae87420d991fe7b135c22d3c3be96af6fdcbece84da12a2670543614c283b786
 • Phần mềm điều khiển từ xa anydesk - Mã SHA256 của file: 868b36a2b4061539d6b425fe05f6ee3c53ea3475ddcbdb97c614c8f6c030ba7f
 • ITaxViewer1.4.3 - Mã SHA256 của file: 2b9bdd7516784cbe2c88dbe58ed456277d11f42829033857c45f3bb4f67db380
 • Phần mềm Winrar - Mã SHA256 của file: 16d72d3628ed27331066627a6e8520c127e7d7e876c604a5e8c2773715038890
 • Quy trình giải quyết khuyết nại - hỗ trợ - Mã SHA256 của file: dde342549e9ae7289ab00a88c711743827f6b798769a10b4ae1195eb8259f9af
 • Phần mềm Teamviewer - Mã SHA256 của file: 62c611ae7dec4bb92147f8d0c0e8cc3cada865ae3393fdee1f3e8bf359adb7b8
 • Driver công bố sản phẩm - Mã SHA256 của file: 7ebb0f724d9f3cef108159b897b3014670187879717d4672548af390ee907564
 • Mozila_Firefox_47.0.rar Mã SHA256 của file: e63904fd84c629bedb07f453a257ea1cb5b56dca6c8013c7d142981f667fa232
 • Java 7u3 - Mã SHA256 của file: 8a3b88e5d5ebf43d800e6b54c82f8da498985d44b972bdb0c0158a915b861d9a
 • eSignerChrome_1.0.8_0.zip - Mã SHA256 của file: 82CD5CB822B8BE543678CB67493F1250381C84D5A6621B21B52DF9D7EB5B5C90
 • Esigner_1.0.8.rar - Mã SHA256 của file: 87571d6fd1e737e02df4f38fd8dabc6ab2f25f3d300fe18cdb60f786a99f827a
 • Root-ehd.cer Mã SHA256 của file: e793c9b02fd8aa13e21c31228accb08119643b749c898964b1746d46c3d4cbd2
 • VinaCA Token V3.1 Mã SHA256 của file: 2dd4e2204b01b958e1f372d3ba7116142789885bbbc38db78b1399e13a5b6908
 • VinaCA Token V4Mã SHA256 của file: 6f3ad87db69065af61fc6198656e8a9ad1dabd30e0b79da05d8c5c45a0df338f
 • VinaCA Token V5Mã SHA256 của file: 34DA246C6F1BF5C6B2035FF15987C798B1291F15A09A37E657AC6496F67407D2
 • VinaCA Token V6 - Mã SHA256 của file: 12186145729f6769e56576ccd10e20bd6ed083483cdee38e77ee7963ff1fa265

Tài liệu dành cho Lập trình


© 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VI NA

Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp tài khoản, Không cài đặt, không rủi ro

Họ và tên

Điện thoại

Email

Mã số thuế

Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin
Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ lại
Trong 1 giờ làm việc
×