HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (NĐ123), Thông tư số 78/2021/TT-BTC (TT 78) có một số điểm mới so với HĐĐT thực hiện theo Thông tư số 32/TT-BTC (TT 32) trước đây, đó là:

Thứ nhất, HĐĐT theo định dạng chuẩn của cơ quan thuế; khi sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế thì cơ sở kinh doanh (người bán hàng) phải chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế. Tùy vào đặc điểm cơ sở kinh doanh mà có hai hình thức chuyển dữ liệu hóa đơn đó là: chuyển theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn cùng Tờ khai thuế GTGT; chuyển ngay dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế (trường hợp chưa chuyển được ngay thì chậm nhất là trong ngày phát sinh hóa đơn cơ sở kinh doanh phải chuyển cho cơ quan thuế).

Thứ hai, khi sử dụng HĐĐT, cơ sở kinh doanh chỉ cần làm thủ tục đăng ký sử dụng tại Cổng TTĐT Tổng cục Thuế hoặc thông qua Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT, không phải làm các thủ tục khác. Đối với HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo NĐ 123, TT 78 thì hệ thống cấp mã của Tổng cục Thuế sẽ tự động cấp mã hóa đơn căn cứ trên thông tin do người bán lập gửi đến cơ quan thuế.

Thứ ba, việc chuyển dữ liệu HĐĐT sẽ tạo ra hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn phục vụ công tác quản lý thuế, quản lý khác của Nhà nước và tạo thuận lợi cho người nộp, thuế, như: kê khai thuế thuận tiện, nhanh chóng; công tác quản lý hoàn thuế GTGT; thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường; các tổ chức tín dụng sử dụng thông tin HĐĐT để thực hiện các thủ tục về thuế, thủ tục thanh toán qua ngân hàng.

Theo số liệu từ hệ thống HĐĐT của Tổng cục Thuế, sau 10 ngày kể từ ngày kích hoạt hệ thống áp dụng HĐĐT tại 6 tỉnh, thành phố) đã có khoảng 40.000 doanh nghiệp đăng ký áp dụng HĐĐT theo NĐ123, TT78 và đã có khoảng 81.000 hóa đơn có mã của cơ quan thuế đã được lập. Đây là những kết quả bước đầu rất khả quan.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu cũng phát sinh một số vướng mắc liên quan đường truyền, giải pháp phần mềm. Để khắc phục triệt để vấn đề này cả cơ quan thuế và các tổ chức cung cấp giải pháp, tổ chức kết nối đều tập trung nâng cấp ứng dụng, giải đáp thường xuyên thắc mắc cho doanh nghiệp đảm bảo việc lập HĐĐT gửi đến cơ quan thuế để cấp mã diễn ra nhanh chóng, thông suốt.

Như vậy trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký chuyển sang áp dụng HĐĐT theo NĐ 123 và TT 78 thì phải ngừng sử dụng hóa đơn giấy đã phát hành theo Nghị định 51, Nghị định 04 và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Toàn bộ hóa đơn giấy chưa sử dụng phải hủy và gửi thông báo hủy hóa đơn đến cơ quan thuế.

Nguồn: SAU 10 NGÀY KÍCH HOẠT HỆ THỐNG HĐĐT ĐÃ CÓ 40.000 DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG


© 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VI NA

Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp tài khoản, Không cài đặt, không rủi ro

Họ và tên

Điện thoại

Email

Mã số thuế

Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin
Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ lại
Trong 1 giờ làm việc
×