CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VINA CHÍNH THỨC ĐƯỢC TCT CÔNG NHẬN LÀ TỔ CHỨC CUNG CẤP GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 10 THÔNG TƯ SỐ 78/2021/TT-BTC

STT (*)

               Tên tổ chức

                            Địa chỉ trụ sở chính

Trang thông tin cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử của tổ chức

36

 

Công ty Cổ phần chữ ký số VI NA
(MST 0309612872)

 

41A Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, Tp Hồ Chí Minh

 

www.smartsign.com.vn

 

 

Link: DANH SÁCH TỔ CHỨC CUNG CẤP GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 10 THÔNG TƯ SỐ 78/2021/TT-BTC


© 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VI NA

Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp tài khoản, Không cài đặt, không rủi ro

Họ và tên

Điện thoại

Email

Mã số thuế

Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin
Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ lại
Trong 1 giờ làm việc
×